Tällä sivustolla on oppaita sekä yleistietoa tietokonenotaatiosta.

Linkit avautuva omiin ikkunoihin.


Tietokonenotaation taustaa

Otto Romanowski: Johdanto tietokonenotaatioon jossa kerrotaan tietokoneella notatoinnin taustoista.

MuseScore

Jari Eerola: MuseScore-opas on johdatus ilmaiseen MuseScore notaatio-ohjelmaan. Ohjelman voi muokata myös suomenkieliseksi!

Sibelius

Sibelius nuottikirjoituksen perusteita sekä käyttöoppaita

Matti Ruippo: Sibelius6-opas jossa tutustutaan ohjelman käyttöliittymään harjoitustehtävän kautta.

Otto Romanowski: Sibelius6 -pikaopas joka käy läpi ohjelman peruskäyttöä harjoitustehtävän avulla.

Matti Ruippo: Sibelius6 Create-valikko on merkittävin Sibelius-ohjelman valikoista.

Matti Ruippo: Nuottikuvan siirto Sibeliuksesta auttaa kun halutaan sijoittaa Sibeliuksessa tuotettu nuottikuva vaikkapa tekstin sekaan.

Matti Ruippo: Sibelius7-opas jossa tutustutaan ohjelman käyttöliittymään harjoitustehtäväien kautta.

Finale

Matti Ruippo: Finale NotePad on opas Finale-ohjelman edulliseen "kevytversioon" NotePad.

Otto Romanowski: Finale 2003 -pikaopas vanhemmasta ohjelman versiosta. Periaatteet kuitenkin sopivat ohjelman uusimpiin versioihin.