Taustatietoa sekvenssereistä ja audiosekvenssereistä:

DAW-käsite (Digital Audio Workstation) pitää sisällään tietokonelaitteiston sekä musiikin äänitys- ja editointiohjelmiston.

Alunperin ohjelmat olivat MIDI*-sekvenssereitä (MIDI-Sequencer) joilla tallennettiin MIDI-tietoa koskettimistolta (MIDI-keyboard, -controller). Toistettaessa raidoilla oleva tieto ohjasi ulkoisia MIDI-laitteita (syntetisaattorimoduleita).
Tietotekniikan kehittyessä sekvenssereihin lisättiin ääni-informaation tallennusominaisuus (eli tallennettiin mikrofonista saatua äänimateriaalia).
Koska nykyään lähes kaikki sekvenssereiksi kutsutut sovellukset tallentavat sekä ääntä että MIDI-tietoa joten audiosekvensseri nimitys lienee turha ja on korvattavissa alkuperäisellä sekvensseri-nimityksellä.

Ulkoiset MIDI-laitteet ovat korvautumassa ohjelmistosyntetisaattoreilla (synthesizer plug-in) sekä ohjelmistoefekteillä (effect plug-in).

MIDI-laitteista ovat enää jäljellä ulkoiset MIDI-ohjaimet (MIDI-controller) joilla soitetaan sekvensserin eri ohjelmistosyntetisaattoreita sekä lisätään raidoille miksausautomaatiotietoa.
MIDI-ohjaimista yleisimpiä ovat koskettimisto (keyboard), rumpupadit (drumpad) sekä miksausohjaimet (surface-controller).

Linkit avautuvat omiin ikkunoihin.


GarageBand

Kimmo Perkkiö: GarageBand-opas perehdyttää GarageBand-ohjelman käyttöön.

Matti Ruippo: GarageBand-harjoitus jossa tutustutaan GarageBand-ohjelman valmiiden silmukoiden (looppien) editointiominaisuuksiin.

Audacity

Kuisma Eskola: Audacity-sivusto joka esittelee Audacity-ohjelman opetuskäyttöä. Kyseessä on ilmainen äänitysohjelma.

Logic Pro

Otto Romanowski: Logic Pro pika-opas joka perustuu ohjelman versiolle 8 mutta päivittyy kohtapuolin versiolle 9.

Band-In-A-Box

BIAB-opas
Band-In-A-Box on sovitusautomaatti joka tuottaa sovitusehdotuksen
perustuen antamaasi sointukulkuun sekä valitsemaasi tyyliin.

Reason opas

Reason v. 4.0
Ohessa Propellerheadsin Reason 4.0 opaste. Vaikka se on versiolle 4.0, on tuo edelleenkin erittäin ajankohtainen manuaali.

Melodyne Plug-In

Melodyne apuohjelma jolla korjataan virettä ja sointiväriä.* MIDI (Musical Instrument Digital Interface) on soittotapahtuman sekä siihen liittyvän ohjaustiedon koodauskieli. MIDI-tieto ei sisällä ääni-informaatiota.
Esimerkiksi kun painetaan MIDI-koskettimistolta kosketin alas, lähetetään tieto alaspainetun (Key-Down) koskettimen numerosta (0-127) sekä millä nopeudella se painettiin (velocity: 1-127, 0 on varattu Key-Up toiminnolle).

Katso lisätietoja osoitteista:
-
MIDI-tietoa Wikipediassa
-
MIDI Manufacturers Association alan kattojärjestö